پوکه معدنی فاروج موارد کاربرد پوکه معدنی فاروج

پوکه معدنی فاروج معدن پوکه  فاروج در خراسان شمالی واقع شده است که فاصله تقریبی این محصول تا مشهد حدود 155 کیلو متر میباشد. سایز بندی پوکه فاروج: – پوکه بادامی (سایز10-30میلیمتر) – پوکه نخودی (سایز 5- 12میلیمتر) موارد کاربرد پوکه معدنی فاروج: – پوکه نخودی : موارد مصرف زیادی داردازجمله شیب دارکردن سقف ساختمانها […]

سبک پوکه فاروج و خواص و موارد مصرف پوکه معدنی پوکه فاروج

پوکه فاروج  سبک پوکه فاروج خواص و موارد مصرف پوکه معدنی پوکه فاروج پوکه ها, سنگدانه های سبک طبيعی(پوکه معدنی فاروج) يا فرآوری شده ای(پوکه صنعتی ، لیکا ) هستند که به دليل تخلخل دارای وزن مخصوص کم می باشند . اين دانه ها را ميتوان به تنهايی به عنوان پر کننده فضاهای خالي به منظور […]